foto Karin Akkermans

Karin Akkermans

Praktijkhouder

Karin Akkermans is een ervaren, all-round logopediste. Karin werkt sinds 1987 in de Praktijk voor Logopedie. Daarnaast heeft zij verschillende banen in het onderwijs gehad. Zij werkte in zowel het basisonderwijs als het praktijkonderwijs. Bij de Auris Dienstverlening (cluster 2) werkte zij 10 jaar als ambulant begeleider. Karin is gespecialiseerd in stemstoornissen en stemcoaching.


Cursussen

 • Sensorische Informatieverwerking
 • Narratieve taal-tekentherapie
 • Stotteren bij volwassenen en kinderen
 • Semantisch-pragmatische taalstoornissen
 • Metaphon
 • OMFT
 • COPD
 • Cursussen op het gebied van dyslexie (werkt met de blokjesmethode)
 • Cursussen Stemacteren
 • Coordinatietherapie Elfriede Ocker
 • Lax Vox
 • Manuele larynxfacilitatie A en B
 • Prompt
 • Complete Vocal Technique voor logopedisten
 • Stemtherapie voor Kinderen
 • Stemtherapie voor beroepssprekers
 • Kinesio-taping
 • Metataal
 • Psychogene stem en spraakstoornissen
 • Acoustic Pioneer Coach
 • Presbyfonie
 • Reflux
 • Stem en leefstijl
 • Lichtenberger Methode voor Logopedisten

Telefoonnummer

06-45394700

E-mailadres

k.akkermans@logopedieschiedam.nl

Al onze medewerkers