Frans Halsplein 33
3117 WE Schiedam

telefoon 010-2730787
e-mail: logopedieschiedam@gmail.com

zorgmail: 500075571@lms.lifeline.nl

Openingstijden:
donderdag

Alleen aanmelding via school