Onze Praktijk

Wij zijn een all-round logopediepraktijk met vijf vestigingen.

Onze logopediepraktijk heeft een hoofdvestiging op de Rembrandtlaan 5d, 3117 VA in Schiedam. Onze  andere vestigingen bevinden zich in de Willem Barentzststraat 19, 3124 LC in Schiedam (in de praktijk van de Kinderfysiotherapie Schiedam), in Leef: Over de Vesten 5, 3116 AD Schiedam, in de Franselaan 254a, 3028 AR Rotterdam, op het Kleurrijk, Frans Halsplein 33, 3117 WE Schiedam.

Wij behandelen zowel kinderen als volwassenen.
De stoornissen die we behandelen kunt u vinden onder het kopje "stoornissen".

Binnen de praktijk is de specialisatie van preverbale logopedie.

Bij de behandeling van de kinderen met slik- en voedingsproblemen wordt nauw samengewerkt met zowel de betrokken artsen als met een diëtiste. 

De praktijk biedt naast de logopedische behandelingen eveneens de COGMED-training aan. Dit is een internettraining om het werkgeheugen te verbeteren. Voor meer informatie zie: www.cogmed.nl. Ook kunt u mailen of bellen naar de praktijk (vraag naar Ineke Telder, maandag en woensdag aanwezig). 

Een andere specialisatie van de praktijk is stemlogopedie en stemcoaching. Dit wordt gedaan door Karin Akkermans. Voor meer informatie neem contact op met Karin Akkermans.

Wij bieden eveneens remedial teaching aan. Deze extra hulp, met name op taalgebied, wordt niet vergoed door de verzekering en dient dus zelf betaald te worden.

Al onze medewerkers zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister.

De praktijk is aangesloten bij de NVLF (Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie).