Regelmatig blijkt dat er naast logopedische problemen ook sprake is van andere problematiek.

In dat geval heeft samenwerking met andere disciplines grote meerwaarde voor u en uw kind. Behandelingen kunnen op elkaar worden afgestemd, zowel qua tijd als qua inhoud.

We werken veel samen met:

 • Scholen en peuterspeelzalen 
 • Huisartsen 
 • Specialisten, met name kinderartsen , KNO-artsen en revalidatieartsen
 • Diëtisten
 • (Kinder)Fysiotherapeuten
 • Wijkondersteuningsteams (WOT)
 • Samenwerkingsverband Onderwijs dat Past
 • Schoollogopedie Schiedam
 • Auris
 • Kentalis
 • Trivium 
 • Lucertis (kinderpsychiatrie) / GGZ Delftland
 • Psychosociale dienstverlening (psychologen , orthopedagogen)
 • MEE
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Verder zijn we actief betrokken bij het Kinderteam van het Vlietland Ziekenhuis. Het kinderteam is een multidisciplinair team dat wekelijks bijeenkomt. Kinderarts, orthopedagoge, leerkracht en andere bij het kind betrokken hulpverleners overleggen gezamenlijk en maken afspraken omtrent behandelplan, prioriteiten, mogelijkheden en onmogelijkheden.

In 2004 is een nauwe samenwerking met de Praktijk voor Kinderfysiotherapie in Schiedam, tot stand gekomen. Hun praktijk is gevestigd op het Rubensplein, vrijwel naast onze praktijk. Daarnaast is onze dependance gevestigd in hun tweede vestiging in de Willem Barentszstaat 19.

Vanaf januari 2017 hebben we samen met de Praktijk voor Kinderfysiotherapie Schiedam ook een dependance aan de Franselaan in Rotterdam. Hierdoor is samenwerking met de kinderfysiotherapie nu ook op deze locatie mogelijk.

Indien mogelijk en wenselijk worden de behandelingen zo gepland dat logopedie en kinderfysiotherapie aansluitend gegeven worden. Ook bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk te behandelen.