Frans Halsplein 33
3117 WE Schiedam

telefoon 010-2730787
e-mail: logopedieschiedam@gmail.com

Openingstijden:
donderdagochtend 

Alleen aanmelding via school